PEMBUATAN LABEL PERIBADI SEMULAJADI


100% BAHAN SEMULAJADI TULEN

Bahan semulajadi

BAHAN MENTAH YANG DIPERAKUI & BOLEH DIPERCAYAI

bahan mentah yang diperakui


SEMULAJADI
KOSMETIK

KAMI DIPERAKUI

tct-Halal Cert.

Di atas semua perkara di atas, kami mempunyai ujian kestabilan produk dalaman & luaran seperti SGS, MYCO2, MPOB, dan EUROFINS. Lain-lain dalam perancangan termasuk penekanan dalam keselamatan produk label peribadi untuk meningkatkan keyakinan pada pengguna akhir.

KERJASAMA KERAJAAN/AGENSI ANTARABANGSA

Jabatan Keselamatan &Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

SL/19/01/145643

Kementerian Kewangan Malaysia

K10102862013259705

62/316/000/017

3017270745

547541

PANGKALAN DATA PENILAIAN BAHAN PREMIUM & KESELAMATAN

Jawatankuasa Saintifik Keselamatan Pengguna

KERJASAMA MAKMAL YANG DIPERAKUI

SGSMY/CO/19/0248

SA 08-2020

SC TCT / CT / 20 / 02 / 01

KERJASAMA JENTERA & PERALATAN

KERJASAMA PENJAGAAN KESIHATAN & KEBERSIHAN YANG DIPERAKUI

C/89231646/2

KLINIK SV CARE